Vedení klanu:

Velitelé klanu

!!! Níže uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, vypsaní lidé nejsou schopni klan vést jinam než do prdele :) !!!

Velitel:   JulianoShotty
Velitel - Dohlíží na pořádek v klanu. Vše co se týká klanu, bez zvláštních úkolů.

TeamKiller:   energetick
Zástupce velitele - Vybraný zkušený hráč, technický poradce pro posouzení kvality a potenciálu hráče.

Hlavní náborář:   Smoke224
Zástupce velitele - Nábor hráčů, přidělování práv (Rekrut -> Voják), vše co se týká náborů + starost o Náboráře.

Hlavní (primární) polní velitel:   jjiirriinn
Zástupce velitele - Vybírá hlavní klanovou strategii. Velí v rotách a výcvikových místnostech.

Organizátor akcí:   Slasi
Zástupce velitele - Hlavní organizátor klanových rot a tréninků.

Náboráři

Náborář pro nábor:   cikita20
Náborář - Nábor hráčů bez určení (prioritní). Zaučování nováčků.

Náborář pro pomoc nováčkům:   Loiza
Náborář - Nábor hráčů v klanových rotách. Pomoc a zaučování nováčků (prioritní).

Diplomacie

Diplomat:   meltyV5
Diplomat - Komunikuje s ostatními klany. Vyhledává klany a domlouvá společné tréninky.

Polní velitelé

Hlavní (sekundární) polní velitel:   Darkpower168
Polní velitel - Spolupracuje s ostatními polními veliteli a učí je vybranou taktiku. Přejímá taktické nápady a návrhy na vylepšení od ostatních hráčů.

Volné pozice v klanu:

Pozice v klanu jsou volné ihned, v případě zájmu zkontaktujte Velitele klanu. Podmínky:

- Být minimálně 1 měsíc v klanu.
- TS3 komunikace s vedením klanu. (V případě, že nebyla doposud realizována, pak šance na přidělení funkce = 0)
- Mít prémiový účet.
- Mít alespoň 8. tier.

!!! Hráče vhodné na volné pozice vybírá vedení klanu čistě dle svého uvážení, neexistuje žádný nárok žádného hráče na jakoukoli fukci i v případě, že daný hráč splní všechny zde psané podmíky. Vlastnit jakoukoli funkci (mimo Rekrut a Voják) znamená hlavně odpovědnost a plnění úkolů, nepřináší žádné výhody. !!!

V tuto chvíli jsou volné tyto pozice:

1x Diplomat, 1x Náborář